Andre

>Andre
Andre 2018-04-12T15:19:55+00:00
Nordland fylkeskommune, utdanningsavdelingen

Nordland fylkeskommune, utdanningsavdelingen

En del av fylkeskommunens oppgaver er lagt til Campus Helgeland. Dette gjelder administrativ stilling og oppgaver knyttet til videregående opplæring for voksne.

Kontaktperson: Inger Lise Pettersen
Mail: ilp@nfk.no
Tlf: 952 91 993
Nettside: www.nfk.no

Polarsirkelen videregående skole, studieverksted

Fylkeskommunal voksenopplæring er i stor grad nettbasert. Studieverkstedet tilbyr lokal studieveiledning og arrangerer prøver for deltakere med elevstatus som følger nettundervisning i Den Åpne skolen. Tilbud gjennom Polarsirkelen vgs innen programfag Helse- og sosialfag og Salg/service/sikkerhet, fellesfag for yrkesfag og fagene til generell studiekompetanse for voksne er lokalisert til Campus Helgeland.

Kontaktpersoner: Mari Andersen (HS)/Alf Solstrand (ST, FF, SS)
Mail: maa.polarsirkelen@nfk.no /aso.polarsirkelen@nfk.no
Tlf: 75 19 98 31/75 19 97 80

Orin – Opplæringskontoret for rørleggerfaget i nord

Orin tar ansvar for opplæring av rørleggere i Nord-Norge. Som lærling vil du få oppfølging av Orin under hele læretiden. De garanterer en variert og trygg utdannelse, som gir førsteklasses fagfolk til bedriftene.

Kontaktperson: Merete Larsen
Mail: merete.larsen@orin.no
Tlf: 415 14 240
Nettside: www.orin.no