Arbeidslivsdag 2018

>Arbeidslivsdag 2018

Er du usikker på hvor du ønsker å jobbe med etter endt studie? På Arbeidslivsdagen vil du få mulighet til å bli kjent med en rekke bedrifter som kommer til Campus for å møte deg! Dette er en stor mulighet til å knytte kontakter med bedrifter som kan være aktuelle for deg, både hvis du er avsluttende student eller midt i studieløpet. For at dette arrangementet skal bli så vellykket som mulig ønsker Rana studentforening å få innspill fra deg på hvilke bedrifter du ønsker skal komme – gi din tilbakemelding på Facebook. 

Mer informasjon kommer fortløpende.

2018-03-19T12:59:41+00:00