Fremtidskonferansen

>Fremtidskonferansen

Har du ideer og forslag til hvordan Campus Helgeland kan bli et nasjonalt forbilde på samarbeid mellom utdanning og arbeidsliv? Gi dine innspill på Framtidskonferansen 28. februar.

Hvilke forhold påvirker Helgeland frem mot 2030 og hva kan vi gjøre for å møte endringene?

40 aktører fra næringslivet og offentlig sektor har vært engasjert i scenariearbeidet – Helgeland 2030. På denne konferansen skal vi se nærmere på scenariene – hva de betyr for utvikling på Helgeland og hvordan det kan brukes i eget strategiarbeid.

Program
11:30 Lunsj på Scandic Meyergården
12:00 Velkommen til fremtiden!
12:15  Presentasjon av fire ulike fremtidsbilder, Anatoli Bourmistrov, Nord universitet
12:45  Hva kan vi gjøre sammen for å skape en ønsket framtid? Indra Øverland, NUPI
13:15  Kaffe og forfriskninger
13:45  Parallelle sesjoner som skal resultere i aksjonspunkter:

  1. Campus Helgeland – Nasjonalt forbilde i 2030. Gruppeleder: Kjell Jacobsen
  2. Samarbeid og innovasjon i offentlig sektor. Gruppeleder: Anita Sollie
  3. Fra eksport til import av unge. Gruppeleder: Trine Rimer
  4. Full fart i reiselivet. Gruppeleder: Svein Arne Brygfjeld
  5. Grønn industri i verdensklasse. Gruppeleder: Jan Gabor

15:30 Vel hjem

Pris for å delta er kr. 250,- pr person. Studenter deltar gratis og fyller i student under bedrift/organisasjon i påmeldingsskjemaet.

Meld deg på her

Program for Fremtidskonferansen 2018

Indra Øverland er en nasjonal ressurs innenfor Foresight. Han leder NUPIs energiprogram og er professor 2 ved Nord universitet. Han avla doktorgraden sin ved University of Cambridge og har siden arbeidet med blant annet olje, gass og fornybare energikilder.

Anatoli Bourmistrov er professor ved Nord universitet. Han underviser og forsker innenfor strategisk ledelse, regnskap og økonomistyring i privat og offentlig sektor, og bærekraftig ledelse i energisektoren.

Kunnskapsparken Helgeland arrangerer konferansen i samarbeid med Innovasjon Norge, Nord universitet, Rana Utviklingsselskap og Ranaregionen Næringsforening

2018-02-16T09:46:52+00:00