Ingeniørstudier på Campus Helgeland

>Ingeniørstudier på Campus Helgeland

Narvik_bygg

Ønsker du å bli ingeniørstudent på Campus Helgeland?
15. april er det søknadsfrist for opptak til ingeniørstudiene på Campus Helgeland.

UiT Norges arktiske universitet tilbyr følgende studier på Campus Helgeland:

Forkurs for ingeniør- og sivilingeniørutdanning
Forkurset er beregnet for studenter som ikke har tilstrekkelig bakgrunn fra videregående skole. Disse kan i løpet av ett år skaffe seg nødvendig grunnlag og faglig god bakgrunn i forhold til bachelor i ingeniørfag og sivilingeniørutdanninger. Les mer her

Ingeniør i bygg – bachelor
Bachelorutdanningen i bygg gir en generell og bred utdanning innen bygg ingeniørfaget, kombinert med tekniske fag, realfag, spesialiseringsfag og noe samfunnsfag. Les mer her

Ingeniør i maskin – bachelor
Bachelorutdanningen i Maskin er en 3-årig utdanning som gir en maskinteknisk utdannning på 180 studiepoeng. Utdanningen er generell innenfor maskintekniske emner, med mulighet for fordypning innen konstruksjon, produksjon eller teknologiledelse.  Les mer her

Ved spørsmål om studiene kontakt:

Alf Solstrand (Campus coordinator)
Tlf: 751 99780
Mail: alfsol@vgs.nfk.no

Elisabeth Kulseng-Johansen (Førstekonsulent)
Tlf: 751 29705
Mail: ekj@uit.no

 

2016-03-31T09:30:45+00:00