Søke studier? Realkompetanse? Husk søknadsfrist 1 mars

>Søke studier? Realkompetanse? Husk søknadsfrist 1 mars

Realkompetanse

logo_campus_helgeland_200

Hvis du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse, fyller 25 år eller mer det året du søker om opptak, og har praksis eller utdanning som kan kompensere for kravet om generell studiekompetanse, kan du søke opptak på grunnlag av realkompetanse.

Hva er realkompetanse?

Realkompetanse er en måte å få opptak til høyere utdanning på, selv om du ikke fyller kravene til generell studiekompetanse. Du må ha relevant kompetanse til et studium som kan veie opp for at du ikke fyller de vanlige opptakskravene. Eksempler på realkompetanse til et studium kan være lønnet eller ulønnet arbeid, utdanning eller organisasjonserfaring.

Hvem kan søke med realkompetanse?

Du kan søke på grunnlag av realkompetanse hvis du fyller 25 år eller mer det året du søker opptak. Det er ikke mulig å søke opptak på grunnlag av realkompetanse hvis du allerede har generell studiekompetanse, eller er kvalifisert til studiet på en annen måte.

Du kan ikke bli vurdert for realkompetanse dersom studiet har karakterkrav, som for eksempel lærer- og lektorutdanningene eller masterutdanningene i teknologi ved NTNU.

Hvordan søker du?

Du må søke senest 1. mars, og krysse av for realkompetanse i søknaden.

Hva må du laste opp?

1

Vitnemål, kompetansebevis, kursbevis, sertifikater eller annen dokumentasjon på utdanning.

2

Yrkespraksis, ulønnet arbeid/omsorgsarbeid, førstegangstjeneste/siviltjeneste.
(Eksempel på type dokumentasjon: attest fra arbeidsgiver, skatteetaten eller annen offentlig myndighet, militært eller sivilt tjenestebevis, bostedsattest).

3

Attest på arbeid og tillitsverv i frivillige organisasjoner.

4

Egenvurdering og motivasjonsbrev. I egenvurderingen beskriver du hvorfor du mener at du kan gjennomføre studiet. I motivasjonsbrevet forklarer du hvorfor du er motivert for studiet. Hvis du søker opptak til et studium som omfatter forskjellige studieretninger, må du oppgi hvilken studieretning du søker opptak til.

Noen læresteder krever mer omfattende dokumentasjon enn andre. Hvis dette gjelder noen studier du har søkt, vil du finne mer informasjon på deres nettsider.

Hvis du har spørsmål om hvilken dokumentasjon du må laste opp, må du kontakte lærestedet som du skal søke opptak til.

Hvert enkelt lærested har egne regler for hva som kvalifiserer som realkompetanse til deres studier. Samme studium kan derfor ha ulike krav ved ulike læresteder.

www.samordnaopptak.no

2016-03-01T08:24:34+00:00