Campus Helgelands visjon er å være en motor for kompetanse, utvikling og nyskaping på Helgeland, og et nasjonalt forbilde på samhandling mellom utdanning og arbeidsliv. Her har Nord Universitet og UiT Norges arktiske universitet etablerte faste studietilbud. Foruten universitetene er Rana bibliotek, Nordland fylkesbibliotek, Universitetsbiblioteket, Rana Utviklingsselskap, Ranaregionen Næringsforening og Kunnskapsparken Helgeland sammen med flere spennende aktører samlokalisert i Campus Helgeland.

I Campus Helgeland finner du flere bachelorstudier, årsstudier, MBA og enkeltemner innen flere fagdisipliner i tillegg til flere tilbud innen etter og videreutdanning.

Campus Helgeland ligger midt i sentrum av byen Mo i Rana, nært til teater, kino, restauranter, trimsenter, badeland, kjøpesenter med kort vei til store idretts- og friluftsanlegg. Regionen byr på utallige muligheter for turer både til fjells og til havs, og fine opplevelser knyttet til store festivaler.

Dette er et robust og attraktivt student- og fagmiljø som samhandler tett med et sterkt og utviklingsorientert vekstmiljø.