FOU-Miljø

>FOU-Miljø
FOU-Miljø 2018-04-10T10:31:10+00:00

Nord universitet – Senter for industriell forretningsutvikling 

Senter for industriell forretningsutvikling (SIF) er lokalisert i Campus Helgeland i sentrum av Mo i Rana, og er en del av Nord universitet, Handelshøgskolen (HHN). Senterets visjon er å bli ledende i Norge på forskning og undervisning i skjæringspunktet industri, forretningsutvikling og innovasjon. SIF skal bidra til et robust og konkurransedyktig norsk næringsliv ved å gjennomføre praksisrelevante forsknings- og innovasjonsprosjekter. SIF samarbeider tett med ledende nasjonale og internasjonale forskningsmiljø.

Kontaktpersoner:
Marianne Steinmo (Førsteamanuensis/Senterleder) marianne.steinmo@nord.no tlf. 971 23 923
Siri Jakobsen (Universitetslektor) siri.jakobsen@nord.no tlf. 470 32 262
Thomas Lauvås (ph.d.) Thomas.lauvas@nord.no tlf. 476 66 997
Marit Breivik Meyer (Stipendiat) Marit.Breivik.Meyer@nord.no tlf. 467 93 890

Maryna Vakulenko (Stipendiat) maryna.vakulenko@nord.no tlf. 952 80 705
Irina Iasaeva (Stipendiat) irina.isaeva@nord.no tlf. 75 12 97 38
Roger Sørheim (Professor) roger.sorheim@iot.ntnu.no tlf. 918 03 448
Einar Rasmussen (Førsteamanuensis) einar.rasmussen@nord.no tlf. 755 17 153
Tommy Clausen (Førsteamanuensis) tommy.h.clausen@nord.no tlf. 755 17 878

SINTEF Helgeland

SINTEF Helgeland ble etablert 1. juli 2016 og skal være regionens eget teknisk industrielle forskningsinstitutt. Med tilgang til SINTEF-konsernets kompetanse og i samarbeid med regionens eksisterende FoU- miljø skal SINTEF Helgeland tilby oppdragsforskning og forskningsbasert rådgivning til regionens industri og næringsliv. Fokusområdene til SINTEF Helgeland vil i starten være knyttet til områdene Sirkulær Økonomi og Bærekraft, og Fremtidens Produksjon. Tjenestene skal kjennetegnes av høy kvalitet og industriell relevans SINTEF Helgeland har kontorer på Campus Helgeland i Mo i Rana.

Kontaktperson:
Susanne M. Nævemo-Sand
Tlf: 476 39 884
E-post: Susanne.sand@sintef.no
Nettside: www.sintef.no/sintef-helgeland

Nordlandsforskning

Nordlandsforskning utfører forskningsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige og bedriftsøkonomiske fagområder. Vi har stor faglig bredde og arbeider tverrfaglig. Nordlandsforskning bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Kontaktperson:
Maiken Bjørkan
Tlf: 930 88 577
E-post: maiken.bjorkan@nforsk.no
Nettside: www.nordlandsforskning.no