Nord universitet – Senter for industriell forretningsutvikling  

Senter for industriell forretningsutvikling (SIF) er lokalisert på Campus Helgeland i sentrum av Mo i Rana, og er en del av Nord universitet, Handelshøgskolen (HHN). Senterets visjon er å bli ledende i Norge på forskning og undervisning i skjæringspunktet industri, forretningsutvikling og innovasjon. SIF skal bidra til et robust og konkurransedyktig norsk næringsliv ved å gjennomføre praksisrelevante forsknings- og innovasjonsprosjekter. SIF samarbeider tett med ledende nasjonale og internasjonale forskningsmiljø. 

Les mer om Senter for industriell forretningsutvikling Her. 

  Nordlandsforskning 

Nordlandsforskning utfører forskningsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige og bedriftsøkonomiske fagområder. Vi har stor faglig bredde og arbeider tverrfaglig. Nordlandsforskning bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv. 

Les mer om Senter for Nordlandsforskning Her: