Campus Helgeland består av en unik samlokalisering av akademia, forskningsmiljø, vekstmiljø, biblioteker og annet næringsliv.  Nord universitet og UiT Norges arktiske universitet utfyller hverandre og leverer relevante og attraktive studietilbud, og forskermiljøet bestående av Nord universitets Senter for industriell forretningsutvikling og Nordlandsforskning er høykompetente forskerinstitusjoner. Mo i Ranas vekstmiljø bestående av Rana Utvikling, Kunnskapsparken Helgeland og Innovasjon Norge samt Ranaregionen Næringsforening bidrar til næringsutvikling og innovasjon.  

Campus Helgeland er også et kulturelt knutepunkt med Rana Bibliotek, Nordland Fylkesbibliotek og Nord Universitetsbibliotek.