Kontakt

>Kontakt
Kontakt 2019-10-22T13:16:22+00:00

Utdanningsinstitusjonene

Mail: postmottak@nord.no
Tlf: 75 51 72 00
Nettside: www.nord.no

Studieadministrasjon:
Kjell Jacobsen – Studiestedsleder
75 12 97 39 / kjell.jacobsen@nord.no

Irene Bursvik – Førstekonsulent administrasjon
75 12 97 25 / irene.bursvik@nord.no

Silje Bjellånes – Førstekonsulent administrasjon
75 12 97 05 /  silje.bjellanes@nord.no

Mail: postmottak@uit.no
Tlf: 77 64 400
Nettside: www.uit.no

Kontaktpersoner:
Elisabeth Kulseng-Johansen (Adm)
elisabeth.kulseng-johansen@uit.no

Øvrige

Adecco

Kontaktperson: Birgitte Skjefstad
Mail: birgitte.skjefstad@adecco.no
Tlf: 482 99 223
Nettside: www.adecco.no

Bedriftskompetanse

Kontaktperson: Eivind Hellevik
Mail: eh@bedriftskompetanse.no
Tlf: 906 14 830
Nettside: www.bedriftskompetanse.no

DNV GL

Kontaktperson: Edvard Gløsen
Mail: edvard.glosen@dnv.com
Tlf: 913 71 330
Nettside: www.dnv.no

E Plug AS

Kontaktperson: Tommy Svartvatn
Mail: tommy@eplug.no
Tlf: 406 29 975
Nettside: www.eplug.no

Indre Helgeland regionråd

Kontaktperson: Arne Langset
Mail: langset@ihr.no
Tlf: 990 07 653
Nettside: www.ihr.no

Karrieresenter Mo i Rana

Kontaktperson: Elisabeth Fagernes
Mail: karrieresenter.mo@nfk.no
Tlf: 751 42 803
Nettside: www.karrierenordland.no

Kunnskapsparken Helgeland

Kontaktperson: Bjørn Audun Risøy
Mail: post@kph.no
Tlf: 75 13 77 10
Nettside: www.kph.no

Nordland fylkesbibliotek

Kontakt: nordland.fylkesbibliotek@nfk.no
Tlf: 75 14 61 50
Nettside: www.nordland.fylkesbibl.no

Nordland fylkeskommune, utdanningsavdelingen

Kontaktperson: Inger Lise Pettersen
Mail: ilp@nfk.no
Tlf: 952 91 993
Nettside: www.nfk.no

Nordlandsforskning

Kontaktperson: Maiken Bjørkan
Mail: maiken.bjorkan@nforsk.no
Tlf: 930 88 577
Nettside: www.nordlandsforskning.no

Polarsirkelen videregående skole, studieverksted

Kontaktpersoner: Mari Andersen
Alf Solstrand
Mail: maa.polarsirkelen@nfk.no
aso.polarsirkelen@nfk.no
Tlf: 75 19 98 31 / 75 19 97 80

Rana bibliotek

Kontaktperson: Rita Helen Jørgensdatter
Mail: rana.bibliotek@rana.kommune.no
Tlf: 75 14 61 00
Nettside: www.rana.kommune.no/bibliotek

Rana kommune, Byggdrift

Kontaktperson: Steinar Henriksen
Mail: steinar.henriksen@rana.kommune.no
Tlf: 75 14 52 60   mob.: 481 92 221
Nettside: www.rana.kommune.no

Rana kommune, Prosjektavdelingen

Kontaktperson: Jostein Jacobsen
Mail: Jostein.jacobsen@rana.kommune.no
Tlf: 75 14 52 67/91 84 37 57
Nettside: www.rana.kommune.no

Rana Utviklingsselskap

Kontaktperson: Anita Sollie
Mail: ru@ru.no
Tlf: 75 13 53 60
Nettside: www.ru.no

Ranaregionen Næringsforening

Kontaktperson: Trine Rimer
Mail: post@rananf.no
Tlf: 75 15 15 95
Nettside: www.rananf.no

Senter for industriell forretningsutvikling

Kontaktperson: Marianne Steinmo
Mail: marianne.steinmo@nord.no
Tlf: 971 23 923
Nettside: www.nord.no

Seløy Undervannsservice

Kontaktperson: Per Gunnar Tryggestad
Mail: pgt@seloy.no
Tlf: 980 20 677
Nettside: www.seloy.no

SINTEF Helgeland

Kontaktperson Susanne M. Nævemo-Sand
Mail: susanne.sand@sintef.no
Tlf: 476 39 884
Nettside: www.sintef.no/sintef-helgeland

Steg Nor AS

Kontaktperson: Stig Frammarsvik
Mail: stig@frammarsvik.no
Tlf: 911 37 858

Universitetsbiblioteket i Nordland – Helgeland

Kontaktperson: Malin Norman
Mail: ubinhelgeland@uin.no
Tlf: 75 12 97 16
Nettside: www.uin.no/bibliotek

Visinor AS

Kontaktperson: Lise Mathisen
Mail: lise@visinor.no
Tlf: 916 57 112
Nettside: www.visinor.no