Studieadministrasjonen

>Studieadministrasjonen
Studieadministrasjonen 2019-10-22T13:18:35+00:00

Nord Universitet-Campus Helgeland

Studieadministrasjon:

Irene Bursvik (Førstekonsulent)
751 29725 ibu@nord.no

Silje Bjellånes (Førstekonsulent)
751 29705 silje.bjellanes@nord.no

Kjell Jacobsen (Studiestedsleder)
751 29739 kjell.jacobsen@nord.no

Mail: postmottak@nord.no
Tlf: 75 51 72 00
Nettside: www.nord.no

______________________________________________________________________________

Universitetet i Tromsø-Campus Helgeland

Studieadministrasjonen:

Elisabeth Kulseng-Johansen (Førstekonsulent)

751 29705 ekj@uit.no

Mail: orakelet@uit.no
Tlf: 76 96 60 00
Nettside: www.uit.no

_________________________________________________________________________

Høgskolen i Narvik fusjonerte 1.1.2016 med Universitetet i Tromsø.

UiT Norges arktiske universitet er et av landets fire breddeuniversitet, og ble gitt sitt samfunnsoppdrag av Stortinget gjennom vedtak om opprettelse i 1968. Gjennom 46 år har UiT bygget opp et forskningsintensivt universitet på linje med UiO, UiB og NTNU. UiT har fagmiljø som ligger i den internasjonale forskningsfronten og har infrastruktur som legger til rette for internasjonalt ledende forskning.

I Campus Helgeland kan de tilby forkurs til ingeniørutdanning og Bachelor ingeniør innen bygg og maskin.