Studieadministrasjonen

>Studieadministrasjonen
Studieadministrasjonen 2018-04-10T10:46:56+00:00

Nord Universitet-Campus Helgeland

Studieadministrasjon:

Irene Bursvik (Førstekonsulent)
751 29725 ibu@nord.no

Silje Bjellånes (Førstekonsulent)
751 29705 silje.bjellanes@nord.no

Ingun Høgset (Førstekonsulent)
750 57991 ingun.hogset@nord.no

Kjell Jacobsen (Studiestedsleder)
751 29739 kjell.jacobsen@nord.no

Mail: postmottak@nord.no
Tlf: 75 51 72 00
Nettside: www.nord.no

______________________________________________________________________________

Nord universitet ble dannet 01.01 2016 gjennom en sammenslåing av Universitetet i Nordland, Høgskolen i Nesna og Høgskolen i Nord-Trøndelag. Nord universitet tilbyr utdanninger på bachelor-, master- og ph.d.-nivå. Det tas årlig opp studenter til mer enn 180 studier innenfor både profesjonsutdanning og teoretiske disiplinfag. Nord universitet har rundt 1200 ansatte og 12 000 studenter fordelt på studiestedene Stokmarknes, Bodø, Mo i Rana, Sandnessjøen, Nesna, Namsos, Steinkjer, Levanger og Stjørdal. Med nærhet til samfunns- og arbeidsliv skal Nord universitet bidra til å løse regionale, nasjonale og globale utfordringer.

I Campus Helgeland kan de tilby bachelorstudier innen  sosialt arbeid (sosionom), sykepleie, og økonomi og ledelse. I tillegg har de årsstudium innen bedriftsøkonomi, samt MBA i teknologiledelse, Master i sykepleie, og flere tilbud innen etter og videreutdanning.

Universitetet i Tromsø-Campus Helgeland

Studieadministrasjonen:

Elisabeth Kulseng-Johansen (Førstekonsulent)

751 29705 ekj@uit.no

Mail: orakelet@uit.no
Tlf: 76 96 60 00
Nettside: www.uit.no

_________________________________________________________________________

Høgskolen i Narvik fusjonerte 1.1.2016 med Universitetet i Tromsø.

UiT Norges arktiske universitet er et av landets fire breddeuniversitet, og ble gitt sitt samfunnsoppdrag av Stortinget gjennom vedtak om opprettelse i 1968. Gjennom 46 år har UiT bygget opp et forskningsintensivt universitet på linje med UiO, UiB og NTNU. UiT har fagmiljø som ligger i den internasjonale forskningsfronten og har infrastruktur som legger til rette for internasjonalt ledende forskning.

I Campus Helgeland kan de tilby forkurs til ingeniørutdanning og Bachelor ingeniør innen bygg og maskin.