Ønsker du faglig påfyll eller kompetanseheving? Da er etter- og videreutdanning perfekt for deg! Nord universitet, UiT Norges arktiske universitet og Kunnskapsparken Helgeland tilbyr et bredt utvalg av tilbud enten du vil studere der du bor, reise på samlinger eller velge et nettbasert utdanningstilbud   

Videreutdanning er studier og emner som gir uttelling i formell kompetanse, dvs. studiepoeng. Det stilles formelle krav til videreutdanningers innhold og emnene avsluttes med eksamener for deltagerne. Studenter på videreutdanninger må søke om opptak til universitetet og betale semesteravgift for å følge undervisningen, få godkjent arbeidskrav og ta eksamen.  

Etterutdanning er kurs, forelesninger, kompetanseheving, nettverkstøtte og lignende – som ikke gir studiepoeng for deltagere. 

Les mer om de ulike tilbudene av EVU-tilbud: 

logo Kunnskapsparken Helgeland