Logo Nord universitet

Nord universitet – Senter for industriell forretningsutvikling 

Senter for industriell forretningsutvikling (SIF) er lokalisert i Campus Helgeland i sentrum av Mo i Rana, og er en del av Nord universitet, Handelshøgskolen (HHN). Senterets visjon er å bli ledende i Norge på forskning og undervisning i skjæringspunktet industri, forretningsutvikling og innovasjon. SIF skal bidra til et robust og konkurransedyktig norsk næringsliv ved å gjennomføre praksisrelevante forsknings- og innovasjonsprosjekter. SIF samarbeider tett med ledende nasjonale og internasjonale forskningsmiljø.

Kontaktpersoner:
Marianne Steinmo (Førsteamanuensis/Senterleder)
Tlf. 971 23 923
E-post: marianne.steinmo@nord.no
Nettside og kontaktinfo til ansatte: Nord.no

SINTEF Helgeland

SINTEF Helgeland ble etablert 1. juli 2016 og skal være regionens eget teknisk industrielle forskningsinstitutt. Med tilgang til SINTEF-konsernets kompetanse og i samarbeid med regionens eksisterende FoU- miljø skal SINTEF Helgeland tilby oppdragsforskning og forskningsbasert rådgivning til regionens industri og næringsliv. Fokusområdene til SINTEF Helgeland vil i starten være knyttet til områdene Sirkulær Økonomi og Bærekraft, og Fremtidens Produksjon. Tjenestene skal kjennetegnes av høy kvalitet og industriell relevans SINTEF Helgeland har kontorer på Campus Helgeland i Mo i Rana.

Kontaktperson:
Stein Espen Bøe
Tlf: 906 95 213
E-post: stein.espen.boe@sintef.no
Nettside: sintef.no/sintef-helgeland

Nordlandsforskning

Nordlandsforskning utfører forskningsoppdrag innen samfunnsvitenskapelige og bedriftsøkonomiske fagområder. Vi har stor faglig bredde og arbeider tverrfaglig. Nordlandsforskning bidrar til kunnskapsutvikling for samfunns- og næringsliv.

Kontaktperson:
Maiken Bjørkan
Tlf: 930 88 577
E-post: maiken.bjorkan@nforsk.no
Nettside: nordlandsforskning.no