Utdanningsinstitusjonene

Logo Nord universitet

Mail: postmottak@nord.no
Tlf: 75 51 72 00
Nettside: www.nord.no

Studieadministrasjon:
Kjell Jacobsen – Studiestedsleder
75 12 97 39 / kjell.jacobsen@nord.no

Irene Bursvik – Førstekonsulent administrasjon
75 12 97 25 / irene.bursvik@nord.no

Silje Bjellånes – Førstekonsulent administrasjon
75 12 97 05 /  silje.bjellanes@nord.no

Mail: postmottak@uit.no
Tlf: 77 64 400
Nettside: www.uit.no

Kontaktpersoner:
Kristine Frammarsvik (adm)
kristine.frammarsvik@uit.no

Øvrige

Din personalpartner

Kontaktperson: Marit Øvermo
Mail: post@dinpersonalpartner.no
Tlf: 417 58 330
Nettside: www.dinpersonalpartner.no

DNV GL

Kontaktperson: Edvard Gløsen
Mail: edvard.glosen@dnv.com
Tlf: 913 71 330
Nettside: www.dnv.no

Indre Helgeland regionråd

Kontaktperson: Kjell-Idar Juvik
Mail: juvik@ihr.no
Tlf: 990 07 653
Nettside: www.ihr.no

Innovasjon Norge

Kontaktperson: Elin Rønning
Mail: elin.ronning@innovasjonnorge.no 
Tlf: 993 87 499
Nettside: www.innovasjonnorge.no

JBF bank og forsikring

Kontaktperson: Rolf Martin Jensen
Mail: rolf.martin.jensen@jbf.no
Tlf: 481 46 818
Nettside: www.jbf.no

Kunnskapsparken Helgeland

Kontaktperson: Bjørn Audun Risøy
Mail: post@kph.no
Tlf: 75 13 77 10
Nettside: www.kph.no

Nordland fylkesbibliotek

Kontakt: nordland.fylkesbibliotek@nfk.no
Tlf: 75 14 61 50
Nettside: www.nordland.fylkesbibl.no

Nordlandsforskning

Kontaktperson: Maiken Bjørkan
Mail: maiken.bjorkan@nforsk.no
Tlf: 930 88 577
Nettside: www.nordlandsforskning.no

Rana bibliotek

Kontaktperson: Rita Helen Jørgensdatter
Mail: rana.bibliotek@rana.kommune.no
Tlf: 75 14 61 00
Nettside: www.rana.kommune.no/bibliotek

Rana Utviklingsselskap

Kontaktperson: Ole M. Kolstad
Mail: ole.kolstad@ru.no
Tlf: 948 61 306
Nettside: www.ru.no

Ranaregionen Næringsforening

Kontaktperson: Ingvild Skogvild
Mail: post@rananf.no
Tlf: 75 15 15 95
Nettside: www.rananf.no

Seløy Undervannsservice

Kontaktperson: Per Gunnar Tryggestad
Mail: pgt@seloy.no
Tlf: 980 20 677
Nettside: www.seloy.no

Senter for industriell forretningsutvikling

Kontaktperson: Marianne Steinmo
Mail: marianne.steinmo@nord.no
Tlf: 971 23 923
Nettside: www.nord.no

SINTEF Helgeland

Kontaktperson: Stein Espen Bøe
Mail: stein.espen.boe@sintef.no
Tlf: 906 96 213
Nettside: www.sintef.no/sintef-helgeland

Universitetsbiblioteket i Nordland – Helgeland

Mail: ubinhelgeland@uin.no
Tlf: 75 12 97 16
Nettside: www.uin.no/bibliotek