Mathias fra Toten lever sykepleierdrømmen på Helgeland