Nord Universitet – Campus Helgeland

Studieadministrasjon:

Irene Bursvik (Førstekonsulent)
75 12 97 25 ibu@nord.no

Silje Bjellånes (Førstekonsulent)
75 12 97 05 silje.bjellanes@nord.no

Kjell Jacobsen (Studiestedsleder)
75 12 97 39 kjell.jacobsen@nord.no

Mail: postmottak@nord.no
Tlf: 75 51 72 00
Nettside: www.nord.no

______________________________________________________________________________

UiT Norges arktiske universitet – Campus Helgeland

Studieadministrasjonen:

Kristine Frammarsvik (Førstekonsulent)
75 12 97 05 kristine.frammarsvik@uit.no

Mail: orakelet@uit.no
Tlf: 76 96 60 00
Nettside: www.uit.no