Våre studier

Hos oss kan du studere ved UiT Norges arktiske universitet og Nord universitet innen studieretningene helse, økonomi og datafag. I tillegg til faste studietilbud som tilbys hvert år, har vi også studietilbud med opptak annet hvert år. Oversikten over årets studietilbud finner du nedenfor.  

Årsstudium

Økonomi og digitalisering

Pelsonalledelse og kompetanseutvikling

Master (ingen opptak i 2024) 

Etter-og videreutdanning

Klinisk observasjonskompetanse

Digital dokumentasjon og samhandling

Digitale helsetjenester

Økonomi, digitalisering og forretningsutvikling